Qualitat

Des de 2001 GUTMAR te implantat un sistema integrat de qualitat , certificació per al Disseny i la fabricació, muntatge i servei postvenda de conjunts mecànics de precisió per al sector aeronàutic i
.

Sistema integrat de qualitat segons les normes següents:


AQAP/PCAL 2120


ISO 9.001: 2008


UNE-EN 9.100: 2010

Laboratori de Control de Qualitat

Disposem de laboratori de Control de Qualitat climatitzat i equipat amb instrumentació d'alta tecnologia, amb equips de mesurament i escanejat tridimensional:

 • MMC 3D ZEISS CONTURA G2 superfície 3.200 mm x 2.200 mm
 • MMC MITUTOYO 3D
 • PERFILÓMETRE
 • RUGOSIMETRE
 • CONDUCTIVIMETRE
 • MICROSCOPI
 • ENDOSCOPIS DE FIBRA ÒPTICA
 • DURÒMETRE
 • UTILLATGES ESPECIALS
 • i tots els instruments de mesura necessaris per verificar la qualitat dels nostres productes.

Metrologia

Gutmar, S.A. disposa d'un laboratori climatitzat de Metrologia per validar cada peça o mostra de cada lot fabricat segons els requeriments dimensionals, acabats superficials i toleràncies sol·licitades.

Disposem de màquines tridimensionals d'altíssima precisió amb programari per realitzar un control exhaustiu mitjançant scanning tridimensional.

 

 • Màquines de Mesurament 3D
  Zeiss Contura G2 amb escaneig d'alta velocitat.


     
 • Software Calypso 4.6 basat en tecnologia CAD

     

 • Projector per Perfil de Nikon
 • Màquines de mesurament vertical per coordenades Tesamicrohite
 • Microscòpic estereoscòpic Olympus
 • Inspecció visual a 40 augments en el 100% per a les peces sector espai.
 • Endoscopi de visió per fibra òptica
 • Perfilòmetre Mitutoyo Contracer
 • Rugosímetre i duròmetre


El nostre departament de muntatge està homologat per a:

Realitzar muntatges de subconjunts aeronàutics:

 • Aplicació de sellatges
 • Reblada
 • Encasquetat i grapat de ròtules
 • Unió per enganxat no estructural metall/metall
 • Unions mecàniques per perns roscats
 • Manteniment i Reparació
 • Muntatge de actuador tren aterratge A400M

 

El nostre departament de muntatge està homologat per a la realització d'assajos i inspeccions finals:

 • Homologació per la realització de la prova hidràulica (skydrol) per l'actuador del tren d'aterratge A400M.
 • Prova Hidràulica Amortiguador BMR
 • Prova hidràulica de la central hidràulica de guiat (Hidraulic Power Pack)vehicle Pizarro per a General Dynamics SBS
 • Assajos dinamomètrics de retrocés disruptor Aquiles
 • Inspecció magnètica aeronàutica


          Reconeixements:

 

 Award Catalonia Government
"Business leadership and competitiveness"
2009

 

 EFQM
Quality Award Government of Catalonia
2003

 

 Award City of Hospitalet 2009
"Sustainability and new technologies"

Award Best Business initiative 2008 Chamber of Commerce Barcelona

 Award "Best career in employees
training and education"
2006

 

 

 

 

 

 

 
Contura Zeiss G2


Microscópio de inspecciónEndoscopio de visión por fibra ópticaPerfilometro Mitutoyo contracer

 

 


GUTMAR S.A. Avda. Cerdanyola 97-101 Pol. Ind. Can Magí 08173 St. Cugat del Vallès (Barcelona) SPAINTel: (+34) 93 223 48 23 Fax: (+34) 93 289 51 94 Email: comercial@gutmar.com
© Copyright GUTMAR, S.A., 2020